Мобільна версія

RusUkrEng
0-629 407-407067-62-59-111
18.04.2011

Як зняти арешт на землю?

Як можна зняти арешт з землі (як заставне майно), накладений банком?

Відповідає Марія Гордієнко, Юрист, Юридична фірма "Вронський, Вронська та Партнери"

Конституція України та Цивільний кодекс України стоять на захисті права власності і акцентують увагу на неприпустимість неправомірного позбавлення права власності.

Аналізуючи ситуацію, що склалася, необхідно зазначити, що згідно зі ст. 593 Цивільного кодексу України право застави припиняється у разі припинення зобов'язання, яке було забезпечене заставою.

Аналогічна норма передбачена і Законом України "Про іпотеку".

Статтею 599 ЦК України передбачено, що зобов'язання припиняється належним виконанням.

Отже, оскільки перший кредитний договір (у гривні) був припинений належним виконанням (повним погашенням кредиту), на підставі вищезазначених норм договір іпотеки земельної ділянки також вважається припиненою.

Чинне законодавство передбачає, що в разі припинення права застави на нерухоме майно, тобто припинення договору іпотеки на земельну ділянку, до державного реєстру повинні бути внесені відповідні дані (ст. 593 ЦК України).

Цивільним кодексом України прямо не передбачено, хто саме (іпотекодержатель або іпотекодавець) зобов'язаний сповістити нотаріуса про припинення іпотеки.

Згідно з п. 253 Інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, затвердженої Наказом Міністерства юстиції України № 283/8882 від 03.03.2004 року, нотаріус, серед іншого, знімає заборону на відчуження нерухомого майна, який підлягає державній реєстрації, за заявою:

· Банку, іншої юридичної особи про погашення позики (кредиту);

· Заставодавця (іпотекодавця) та заставодержателя (іпотекодержателя) про припинення договору застави (іпотеки) або лише заставодавця (іпотекодавця) у разі подання ним безспірних доказів виконання зобов'язання.

У статті 545 ЦК України передбачено, що після повного погашення кредитного договору банк зобов'язаний на вимогу боржника надати йому розписку про повне виконання зобов'язання.

Така розписка і буде доказом безспірності виконання зобов'язання перед банком.

Виняток записи з державного реєстру здійснюється безкоштовно.

У випадку, якщо банк відмовляється надати боржникові розписку про повне виконання кредитних зобов'язань, власник земельної ділянки має право звернутися до суду за захистом свого порушеного права.

Позовні вимоги можуть містити вимоги про припинення договору іпотеки, припинення права застави (іпотеки) на земельну ділянку, визнання за власником права на підставі судового рішення звернутися з вимогою (заявою) про зняття заборони на відчуження земельної ділянки, з виключенням запису про заборону на відчуження з Державного реєстру іпотек та / або з Єдиного реєстру заборон на відчуження нерухомого майна.

На нашу думку власнику земельної ділянки не слід подавати зустрічний позов у ​​справі пов'язаному з другим кредитним договором (у доларах), оскільки згідно зі ст. 123 ЦПК України в даному випадку відсутні підстави для об'єднання позову банку і позову боржника в одне провадження.

Свої дії щодо утримання земельної ділянки банк може аргументувати бажанням внести в односторонньому порядку зміни до договору іпотеки земельної ділянки, в якому прописати забезпечення другого кредитного договору в доларах.

У такій ситуації застосовні норми законодавства щодо можливості змін умов договору у зв'язку з істотним зміна обставин.

Такі підстави передбачені в ст. 651 ЦК України, відповідно до якої, зміна або розірвання договору допускається лише за згодою сторін, якщо інше не встановлено договором або законом.

Згідно зі ст. 19 Закону України "Про іпотеку" зміни і доповнення до іпотечного договору підлягають нотаріальному посвідченню.

Статтею 55 Закону України "Про банки і банківську діяльність" передбачено, що відносини банку з клієнтом регулюються законодавством України, нормативно-правовими актами Національного банку України та угодами (договорами) між клієнтом та банком.

Банку заборонено в односторонньому порядку змінювати умови укладених з клієнтами договорів.

Отже, банк не має права "перестраховуватися", притримуючи арешт на земельну ділянку, якщо договір іпотеки припинений і в нього не внесено зміни щодо другого кредитного договору за згодою сторін.

У випадку, якщо арешт на земельну ділянку накладений судом, який розглядає вимоги банку до боржника по другому кредитним договором (у доларах) як забезпечення, боржникові необхідно оскаржувати таке забезпечення.

Згідно зі ст. 154 ЦПК України забезпечення позову може бути скасоване судом, який розглядає справу.

Власник земельної ділянки має право подати до суду заяву про скасування забезпечення або оскаржити в апеляційному порядку ухвалу суду про забезпечення позову в частині накладення арешту на земельну ділянку.
На латинице
Вся Маріупольська нерухомість: квартири, будинки, комерційна, земля.
Ми знаємо, як продати, купити нерухомість в Маріуполі, також оренда: будинок, квартира, земля, з вигодою для Вас


Риэлторская кампания «МАСШТАБ»
Маріуполь сайт


© 2018
Головний офіс
  • Адреса:
    пр. Металлургов 194
  • Телефони:
    (0629) 563-563
  • Електронна пошта:
    info2@mashtab.com